Přeskočit na obsah

Výběrové řízení na instalaci vsakovacích zařízení a rekonstrukci chodníku a parkovišť v obci Unkovice

  Obec Unkovice se potýkala s problematikou sucha, kdy dešťové vody byly odváděny pryč z území, což narušovalo vegetační stabilitu území. Proto bylo rozhodnuto realizovat projekt instalace vsakovacích zařízení pod vozovkou a parkovištěm, které v rámci projektu rovněž prošly rekonstrukcí. Srážkové vody se díky tomuto řešení vsáknou do podloží, místo aby odtékaly kanalizací pryč z obce. I když součástí projektu byla rekonstrukce místní komunikace a parkovacích stání, tak právě instalace vsaků bylo řešení, které není běžnou součástí stavebních prací u podobných typů zakázky a bylo důležité správně nastavit parametry pro výběrové řízení.

  Parametry a výsledky výběrového řízení

  Obec se tedy obávala vzhledem k relativně neobvyklému řešení vyšší než předpokládané ceny i u nejlevnějšího uchazeče. Naštěstí však k velké spokojenosti obce došlo ke snížení ceny oproti předpokládané hodnotě o více než 38 %. V absolutním vyjádření se jednalo o úsporu cca 12,2 mil. Kč, což byla pro rozpočet obce s cca 730 obyvateli velmi dobrá zpráva.

  Výběrové řízení bylo nastavené tak, aby kromě samotné ceny zohledňovalo i další pro obec důležité parametry. Jednalo se např. o termín dokončení stavby od předání staveniště. Vzhledem k tomu, že předmětem projektu byla kromě samotného vsakování rekonstrukce dvou důležitých místních komunikací v obci, tak byl logický požadavek na co nejkratší dobu samotné rekonstrukce, aby omezení provozu na komunikaci a přístupu občanů ke svým nemovitostem nebylo zbytečně dlouhé. Maximální doba pro dokončení stavby činila osm měsíců, vítězných uchazeč se zavázal dílo dokončit během šestí měsíců, což byla nejnižší možná doba plnění stanovená zadavatelem.

  Dalším důležitým parametrem výběrového řízení byla i doba záruky, protože jak již bylo řečeno, nejednalo se o „obyčejnou“ rekonstrukci místní komunikace ale důležitým prvkem byla i vsakovací technologie, která by při špatném fungování mohla způsobit např. lokální zatopení komunikace. I zde vítězný uchazeč nabídl maximální možnou záruku osm let (minimum v rámci požadavků zadavatele bylo pět let).

  Někteří zadavatelé mají oprávněné obavy z nízkých nabídkových cen, protože se bohužel v praxi občas stává, že uchazeč výrazně podhodnotí některou položku a pak se bude snažit peníze „získat zpět“ na vícepracích. U této zakázky však toto riziko bylo nižší, protože i nabídky ostatních uchazečů se pohybovaly níže, než byla předpokládaná hodnota zakázky dle rozpočtu. Do soutěže se přihlásili celkem čtyři uchazeči, z nichž nejvyšší nabídková cena činila 26,7 mil. Kč, což bylo stále o více než 5 mil. Kč levnější než stanovená předpokládaná hodnota. Na závěr můžeme zmínit ještě jedno překvapení ze zadávacího řízení, kdy o tuto zakázku „zabojovaly“ i velké stavební společnosti v oboru, z nichž jedna z nich se nakonec stala i vítězem.

  Napsat komentář

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *