Přeskočit na obsah

Výběr dodavatele na vytvoření projektové dokumentace rekonstrukce kotelny

    Tato reference je jednou z nejzajímavějších, kterou jsme v naší praxi řešili. Oproti původní nabídce v rámci průzkumu trhu, zhotovitel nabídl termín, který byl nakonec o 52 dní kratší, než termín vzešlý z průzkumu trhu mezi 5 subjekty.

    Jednalo o projektovou dokumentaci na rekonstrukci kotelny a jakékoli zdržení mělo pro klienta fatální důsledky, v podobě nutnosti posunovat samotnou realizaci rekonstrukce v čase a s tím související nutnost řešit záložního zdroje vytápění.

    Proto bylo po domluvě s klientem dohodnuto, že 20 % hodnocení bude činit právě doba dodání. Zároveň byla nastavena poměrně přísná sankce ve výši 8750 Kč za den prodlení, která by alespoň částečně v případě prodlení kompenzovala náklady na záložní vytápění.

    Vítězný dodavatel nakonec nebyl schopen dodržet jím původně nabízenou dobu plnění 108 dní, přičemž vlastní neschopností přesáhl termín plnění o 145 dní. Celý vztah tak skončil tím, že klient nehradil za předanou projektovou dokumentaci ani korunu, kdy na cenu bylo prodlení započítáno. Nad rámec zápočtu pak ještě uhradil dodavatel rozdíl mezi cenou projektové dokumentace a vypočtené sankce ve výši 150 750 Kč. Studie je tak hezkým příkladem toho, že nikdo nemůže garantovat na 100 % kvality vybraného dodavatele, nicméně pokud toto nastane, díky správnému nastavení zakázky a smluvního vztahu, musí jít pochybení k tíži nekvalitního dodavatele a to i za cenu, že dílo provede „bez nároku na odměnu“  a navíc ještě uhradí poměrnou škodu.